Хэвлэл мэдээллийн түншлэл


Та зар сурталчилгааны агентлаг, франчайз, бизнесийн зөвлөх үү? Хэрэв тийм бол та Franchiseek-ийн эрх бүхий медиа түнш болохын тулд доор бүртгүүлнэ үү.


Эрх бүхий Franchiseek медиа түншийн хувьд та өөрийн өвөрмөц хөнгөлөлтийн купоныг үйлчлүүлэгчдээ дамжуулж авах болно. Таны үйлчлүүлэгчид PLUS сурталчилгааны бүх багцад хөнгөлөлт үзүүлэх бөгөөд та тэдний зар сурталчилгааны зардалд зориулж хураамж авах болно.


Таны үйлчлүүлэгчид мөнгө хэмнэх бөгөөд та тогтмол орлогын урсгал үүсгэж, ингэснээр бүгд орлого олох болно. Эрх бүхий Франчайз компанийн медиа түнш болох өргөдөл гаргахын тулд доорх маягтыг бөглөнө үү